Listing
Madness Discotheque

C/O Ramee Guestline Hotel, 757 S V Road, Khar, Mumbai - 400052

Mirzaghalib Restaurant

Ground Floor, C/O Hotel Unicontinental,, 3RD Road,, Khar, Mumbai - 400052

Kwik Wok Restaurant

A 4 Gagangiri Co Op Society, Khar, Mumbai - 400052

Mr Chows

Nizam Villa, Khar Danda, Khar, Mumbai - 400052

Shree Girija Bhavan Bar & Restaurant

Girija Bhavan, 56 Old Khar Road, S V Road, Khar, Mumbai - 400052

Smokin Joes

B/106 Gagangiri Chs, Khar, Mumbai - 400052

Nanak Sai Fast Food Centre

Mangal Smruti, Khar, Mumbai - 400052

Wtf Lounge

C/O Hotel Dreamstorm, Ground Floor, 3RD Road, Khar, Mumbai - 400052

Red Ninja Express

Khar, Mumbai - 400052

Piano Bar

Gabbana House, 15th Road, Khar, Mumbai - 400052

Schokolaade

C/O Anita Dongre Store, Bajaj Niwas, Plot No 712, Khar, Mumbai - 400052

Corniche Restaurant

B 15, Gagangiri Society, Carter Road, Khar, Mumbai - 400052

Coffee World

Shop No 12 B Bldg Gagangiri Chs Sagar Darshan, 12 Carter Road, Khar, Mumbai - 400052

Jai Jawan Restaurant

Shop No 7, Mangal Bhavna Chs, Khar, Mumbai - 400052

Lebanese Point Restaurant

Shop No 3 Tanna Kutir, 17th Road, Khar, Mumbai - 400052