Listing
Chandru Silks Pvt Ltd

No.28/1,Subramanyeshwara Bldg, Jm Rd, Kalasipalyam, Bangalore - 560002

Shah Sohanraj Ramesh Kumar

No.14, Ramannapet,Jumma Masjid Rd Crs, Kalasipalyam, Bangalore - 560002

Plus Point

No.9, 5th Mn, Kalasipalyam, Bangalore - 560002

Arihanth Impex

No.12/1,1st Flr, 2nd Mn,5th Crs,New Kalasipalyam Extn, Kalasipalyam, Bangalore - 560002

Brindhavan Bar & Restaurant

No.72,, Mn Rd, Kalasipalyam, Bangalore - 560002

Chethana Bar & Restaurant

No.21/4, A V Road, Kalasipalyam, Bangalore - 560002

Ashwini Bar & Restaurant

No. H 25, Kalasipalyam, Bangalore - 560002

Victoria Medical

No.28/A, K R Road, Kalasipalyam, Bangalore - 560002

Patel Bakery

No.63, Nawab Hyder Ali Khan Rd, Kalasipalyam, Bangalore - 560002

Mayura Bakery

No.304, Kalasipalyam, Bangalore - 560002

Sri Hanuman Gym

Lalbagh Fort Rd, Kalasipalyam, Bangalore - 560002

Bangalore Medical College

Fort, K R Road, Kalasipalyam, Bangalore - 560002

Vanivilas College

Vanivilas Institute Fort, Kalasipalyam, Bangalore - 560002

Government College of Nursing

Victoria Hospital Complex, Kalasipalyam, Bangalore - 560002

Yatri Rest House

No.24,2ND FLR, Albert Victor RD, Kalasipalyam, Bangalore - 560002