Listing
Sri SAI Balaji Medicals

Akkayyapalem, Visakhapatnam - 530016

Nagaratna Medicals

49-34-25, Akkayyapalem, Visakhapatnam - 530016

SAI Balaji Medicals

D No:49-34-15/1, Akkayyapalem, Visakhapatnam - 530016

Sri Surya Medical & General Stores

Akkayyapalem, Visakhapatnam - 530016

Uma Medicals

48-13-64, Akkayyapalem, Visakhapatnam - 530016

Dr Gopichand D

101 Bk Towers, Akkayyapalem, Visakhapatnam - 530016

Dr Hussain

Sri Kali Krishna Medical, Akkayyapalem, Visakhapatnam - 530016

Dr Kusuma Kumari B

Akkayyapalem, Visakhapatnam - 530016

Dr Malladi Sharma

Akkayyapalem, Visakhapatnam - 530016

Dr Mercy Bala M

49-8-18/3, Akkayyapalem, Visakhapatnam - 530016

Dr Narsimha Prasad T L

49-46-4/23 Devi Nilayam, Akkayyapalem, Visakhapatnam - 530016

Dr Prahalad S

Bk Towers, Akkayyapalem, Visakhapatnam - 530016

Dr L. Kalyana Prasad, MBBS ., Da

Res: 50-121-21,, Akkayyapalem, Visakhapatnam - 530016

Dr M.p. Jagadish, MBBS

Res: # 45-38-59, Geetha Mansion, Plat No. 101,, Akkayyapalem, Visakhapatnam - 530016

Dr.b.k. Subba Rao

#49-8-3,, Akkayyapalem, Visakhapatnam - 530016